Kära vänner !

 

Detta är de sista Visionerna i denna serie.

 

Jag kommer nu att göra en längre paus i arbetet att förmedla mina visioner.

 

Det kan bli aktuellt igen  2015 – 2016  inför olika händelser i omvärlden.

 

I det nya ”halvskiftet” när frigörande Skapelsesystem börjar verka på allvar i det kollektiva,
kanske det finns anledning att förtydliga eller fördjupa tidigare information.

 

Många av dessa visioner är högst aktuella i dag. Andra ger bekräftelse som varit värdefulla

i mitt arbete att skapa hopp och framtidstro i en stundtals kaotisk värld.

 

Jag kommer framöver att sammanställa materialet i ett kompendium med kommentarer.

 

From sept / okt påbörjar jag mer ”individuella” tolkningar för grupper

som arbetar med den nya tidens politik och fredsfrågor.

 

 
 

 

 

 

 

 


Till slut:

TACK  till Jon som under alla år varit ett fantastiskt stöd och skrivit mina böcker ,

kompendier och visioner på datorn.

 

Tack alla andra underbara människor som gett så mycken värme och glädje tillbaka!

 

Tack för alla fina tankar och kreativa kommentarer

– tillsammans skapar vi framtiden!                                                                          

 

 

 

                                  

_________________________

Ingrid Krianon

Vi kommer även framdeles att tillsammans, eller var och en på sitt sätt, fortsätta med det som hjärtat brinner för:

- att skriva, hålla föredrag, kurser, seminarier, inspirativ målning, foto och konstutställningar, konsultationer, healing,
Visioner för enskilda och grupper, gränsövergripande dialog, fredsarbete osv - - - -

 

Vår kalender uppdateras regelbundet.

 

www.ingridkrianon-jonankerholm.nu                                                                                              Ingrid och Jon