2018

 

 

 Våren  2018

Dalarna

Konsultationer

Reading, healing, samtal

med Ingrid o Jon

bokning  tel  0247 105 00 

jonankerholm1@gmail.com

Presentation

Febr - april

Dalarna

Informella Minidialoger:

”Existensens natur”

Kreativa Idéträffar

Ingrid o Jon

Ring för info  -  Ingrid  0247 105 00

jonankerholm1@gmail.com

Febr - okt

Sverige - Världen

Energikalender

Med kompletterande Energimönster

se Visioner

www.ingridkrianon-jonankerholm.nu

4 maj

Göteborg

Ett holografiskt perspektiv

Olika uttryck för den nya Skapelsen

Föredrag och Meditation

Ingrid - Jon - Ingegerd E

Anmälan:  031 48 60 64

4 – 5 aug

Alingsås

S T O R – samling

Ingrid – Jon – Monica L Öhrn

– Inspirativ målning

program

6 okt  Nytt Datum!

Skara

Inspirativ målning

lokal senare

24 nov

Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Italien, Frankrike, Spanien

Egypten –  fler?

Unity

Skapelsemålning!

Kraftsamling i små och stora grupper

Vi skapar ett kvantsystem

Info  Ingrid  0304 100 03

program