F R I    E N E R G I

 

och forskarvärldens utmaning !

Den mångdimensionella människans fria natur

 

 

Många människor genomgår nu en mycket snabb integrering av nya själstoner/energier.

När människan har gått igenom ett visst stadium i sin förvandlingsprocess, ges bärande cellsystem så starka energiutkast att de fria systemen i den androgyna människan kan börja aktiveras fullt ut.

 

I alla dimensioner, på alla chakranivåer kastas fraktala toner/flöden ut i kausalhöljet. Jämför med en soleruption som kastas ut från den förenade Solen i hjärtat. - I den multidimensionella människans Essens skapas fri energi!

 

 

 

Hur får forskarna tillgång till fri energi ?

 

Ur kompendiet ”Visioner för jorden” av Ingrid Krianon

 

 

För att forskarna ska få tillgång till denna så eftertraktade energikälla, krävs att de genomgår sin egen själsliga/andliga förvandling  (en mental frigörelse) vilken öppnar förmågan att förstå enhetsprocessen som skapar just Fri energi!

 

Den nya forskningen kommer att genomgå flera snabba fasstadier på vägen till att öppna för den helt fria energin. Denna kommer till en början att ske endast experimentellt och ser först ut som ett stort misslyckande.

 

Energin kan bara nedkallas av några få föregångare. Dessa får glimtar av förståelse, men har inte möjlighet att förvandla tankeformerna till teknisk/praktisk tillämpning.

 

2025 – 2030  bör de första stapplande stegen kunna tas på denna * OMNI-stig, vilken kommer att revolutionera all den forskning som i dag ”står i stå”, men som ändå mognar under ytan i takt med människans medvetandespiral – in i ett kollektivt skede – in i Unity.

 

Då kan alla gamla energisystem skrotas. Då finns så många av de universella tonerna/energisystemen aktiverade att all annan energi är förlegad.

 

De ”gamla” systemen av vilka en del nu fortfarande ligger i framtiden kan då tas ur bruk, ett i taget.

 

* OMNI  - nya självreproducerande system som utvecklas i all oändlighet

 

 

FRAMTIDENS ENERGIKÄLLOR - FRI ENERGI

- Kina och Taiwan
- Vulkanernas inneboende energi

Vision i sin helhet mottagen 25 mars 2000


Framtidens energiplanering ger helt nya möjligheter att utnyttja de fem elementen, sol, vind, jord, vatten och eter, som gemensamma och tillfälliga broar i energiförsörjningen - tills den nya forskningen visar att den enda energikälla som behövs är ren pranaenergi = fri energi.

De nya systemen bygger på helt fri energi som i takt med medvetandeutvecklingen i världen kan transformeras ner från de universella Urkällorna för att i teknisk form som ren strålenergi frigöras via 3 stolpar (i förlängningen 4 stolpar).
Därmed frigärs solär energi av så högfrekvent slag att energiförsörjningen är tryggad för all framtid!

Stolparna, 20 m höga, har separata system för ingående puls - den puls som är aktiverad för tillfället. De behöver inte stå på berg men kan stå var som helst på jorden där det behövs energi - tom på vatten - båtar.

OBS! Två av stolparna är redan nu aktiverade på eterisk nivå genom den kraft som genomströmmar den mänskliga hjärnan på de föregångare som gett inspiration till den nya tidens flöden tex. Einstein, Steve Hawkins (kvantfysiker) och USA's förre presidentkandidat under 2:a världskriget (Thomas E. Dewey).

Många av den nya tidens "strålmästare" dvs. forskare, konstnärer, författare och skulptörer som arbetar helt i sitt eget flöde - tangerar denna energi, men saknar ofta insyn i sfärerna fullt ut! En mindre del av mänskligheten måste komma upp på en högre kreativ nivå i medvetandefältet innan den 3:je stolpens energi kan manifesteras (nedkallas) i fysisk/eterisk form ca år 2011.

Energin kan dock bara nedkallas av några få som nått * SOMA - nivå (9:e stadiet).
Dessa får glimtar av förståelse, men har dock inte möjlighet att förvandla tankeformerna till teknisk/praktisk tillämpning.

Den 4:e stolpens energi ligger så långt fram i "tid" att Soma-frekvensen måste vara 0,5 på miljonen =1 av 2 miljoner människor måste ha nått Soma - frekvens av 9:e stadiet för att aktivering av 4:e stolpen ska vara möjlig! Då kan alla gamla energisystem skrotas. Då finns så många av de universella tonerna/energisystemen aktiverade att all annan energi är "förlegad".


De fria energisystemen är då så aktiverade att all materia är mottaglig för de "strålknippen" av kosmisk art som redan nu börjar aktiveras i spridda ljusöar över jorden - i de människor som gett ljuset bärighet i hela sin SKAPELSESFÄR.

De "gamla " systemen, av vilka en del nu fortfarande ligger i framtiden, kan då tas ur bruk ett i taget. Vindkraftverken kan tas ur bruk först eftersom de ger oro i jordens eget energisystem på samma sätt som en "borrmaskin" orsakar irritation i en människas hela flöde.

Vindkraftverkan börjar förlora aktualitet redan om några år (2010-2014) när det börjar komma allt tätare rapporter om oväntade skadeverkningar på jordens ekosystem.
Stolparna kan senare användas vid uppbyggandet av den nya energin.

Redan nu sker en stabil forskning på de nya energisystemen och inför den nya
kapplöpning som sker när Soma -inspirationen öppnas i forskarvärlden kan endast TAIWAN och KINA som ETT dra ner den strålning som behövs för den 3:je stolpens 1:a solära sammankoppling (ca 2013-2015). Detta kommer till en början endast att ske experimentellt och ser först ut som ett stort "misslyckande".

Solenergiforskningen kommer att genomgå flera, snabba fasstadier på vägen till att öppna för den helt fria energin.

2025 - 2030 bör de första stapplande stegen kunna tas på denna * "OMNI-stig" som kommer att revolutionera all den forskning som i dag "står i stå", men som ändå mognar under ytan i takt med människans utvecklingsspiral in ett kollektivt flöde - in i UNITY.

Därefter ges jorden avlastning från många av både gamla och nya miljöfaror som väntar när en stor procent av jordens insjöar ligger öde och tomma.

Sakta - sakta vrids den klocka som de senaste åren visat på katastroflarm tillbaka och syrehalten ökar i totalt utarmade innanhav som drabbats stort och förödande av kemiska katastrofer! Detta blir den nya energins första projekt - att läka de stora sjöarna / innanhaven för där ges de snabbaste resultaten!

Jämsides med detta kan vulkanernas inneboende energi utnyttjas i större skala. Genom starkare legeringar kan värmen lagras i stora "bassängsystem" som kan fyllas och tömmas efter behov!


* SOMA: nektar, essens, livselixir, livskraft

* OMNI: nya självreproducerande system som utvecklas i all oändlighet!

 
 
FRI ENERGI