Samling för Fred

 

Samtal, meditation, frågor i tiden

 

 

Ingrid Krianon  och  Jon Anker Holm

 

 

 

Tors  23 april  2009,  kl 18.30 – 21.00

 

Skummedal,  Lyse       (ca 1 mil utanför Lysekil)

 

 

De mentala föreställningar som styrt mänskligheten under sekler, krackelerade vid Obamas presidentinstallation. Inte pga. hans person eller ens hans politiska budskap, utan därför att stora delar av mänskligheten just då riktade sin tanke och uppmärksamhet mot en enda punkt, installationspresidiet framför Vita huset.

 

Unity som tankemodell, med hopp och tro på samarbete över gränserna,

slungades ut i den mänskliga medvetandesfären.

 

Uppdaterad och redan ”i arbete” skapas nu förutsättningar för

en helt ny ton av samförstånd och Enhet mellan folken.

 

I april 2009 sker ökad strålning mentalt. Fredsprocessen accelererar i augusti 2009.

 

Under en övergångstid av två år skapas helande ”Solfokus”

– tusentals, kreativa diskussionscentra över hela jorden.

 

Frihetens genomgripande aktiva pranaessens svingas likt en mental tsunami

ut över den mänsklighet som har vaknat sent.

 

Fridssfärer öppnas  -  Fredens ros slår ut - - - - -

 

 

Kostnad:        100:-

 

Anmälan och vägbeskrivning: 

Ulla Olausson,  tel 0523 66 25 93,   mail  ulla@oww.se

 

 

 

Välkomna!

 

Ingrid och Jon

 

      www.Ingridkrianon-jonankerholm.nu