OMNI – auran

 

 Den mångdimensionella människans tonflöde

 

- ett nytt frekvensområde av Unity/enhet

 

 

av Ingrid Krianon

 

Kristallauran, som är ett halvtonsteg, ökar och ges Omni-ton när det mänskliga psyket genomgår den stora omvandlingen in i ett högre transcendentalt tillstånd, det stora kvantsprånget . Denna nya Fredston ligger inom ett nytt frekvensområde som bara kan ses för dem som har ”röntgenögon”.

 

Omniauran är ett spektra som arbetas in i den mänskliga medvetandesfären under ca. fem år:

ca 9-12 april 2010   -   27 okt 2015.

 

Många människor har genom kreativitet uppnått Unity-frekvens, som förberedelse för de nya systemen, och har ständigt Unity (enhet/harmoni) som ledstjärna.

 

Nu frigörs mer av den aktiva ljussubstans som ligger som ett dolt ”stråltäcke” i vissa delar av eterfältet – endast aktiverat i vissa sekundsnabba ögonblick för att vänja organismen vid

fri energi.

När man nått till 7:e medvetandegraden av fri energi är det fullt möjligt att aktivera REGNBÅGSKROPPEN med lätt ”beröring” av eterfältet – att öppna låset i den högre själskroppens yttersta hölje. - Detta sker på ett specifikt och integrerande sätt i flera steg.

 

Ytterligare information ges i slutet av november 2011.

 

En stor del av mänskligheten accelererar nu med automatik.

I små mikrosteg forceras de framrusande stjärnenergierna oavsett ras, kultur etc.

Det är en ny tid med ny kraftig uppdatering. Endast krävs att Unity är stark nog att för att göra Omniauran – den mångdimensionella människans stjärnflöde aktiverat.

 

Människans mångdimensionella väsen kreerar oupphörligen nya uttryckssätt.

Att aktivera OMNI – auran är ett av de mildare sätten som banar väg, för att i allt hastigare takt accelerera och uppdatera den mänsklighet som har vaknat sent!

 

Ett annat sätt ges:

För att accelerera bortom kristallauran krävs en total kroppslig utlevelse av t.ex.: ohämmad rytm, skratt, skrik, längvarig hicka, chock, att tappa fotfästet.

- t.ex. att falla fritt innan fallskärmen utlöses.

 

Det krävs starka upplevelser för att alla ”känsloorgan” ska sättas i alarmtillstånd, i dallring – en total okontrollerad rörelse i den inre rymden, en soleruption. Det måste upprepas på olika sätt, gång på gång tills gränsen är sprängd!

 

Upp till sjunde sfären kan ta fem år för den oinvigde.

Omni-auran kan ses i form av förtätade ”fjärilsmönster” 70-90 cm ut från kroppen.

 

OMNI  =  de högre själsaspekterna i vår mångdimensionella natur