Vision för Norden   2013 – 2016

 

av  Ingrid Krianon

 

From aug  2013 accelererar de kollektiva systemen i allt raskare takt

- i spiralströmmar. Kaskader av ljus går in i kyrkans sfär och de Androgyna föregångarna behöver X-tra spetsenergi att förlösa de gamla teserna/dogmerna.

Vi målar för att de nya systemen ska utveckla sig i sann perfektion!!

 

Det Nordiska Enhetshjärtat vinner terräng i allt internationellt samarbete.

Den nordiska aspekten av VI  kreerar redan nu nya fredstoner.

 

Som föregångare blir dessa fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, satta i centrum och ses som förebilder på många plan.

 

Alla internationella samarbetsprojekt intensifieras och ”uppdateras”.

Det stora avstampet för fred sker i febr 2014 när Angela Merkel tar ett avgörande beslut i en tidigare låst fråga.

 

Norden får ett ökat inflytande i internationell politik. Den nordiska modellen av samarbete vinner plötsligt terräng. Ett specialarbete för framtiden tar sin början.

 

2016  startar den nordiska samarbetsviljan på allvar.

Det nu förberedande arbetet tjänar mänskligheten på alla nivåer.

 

 

Under målningen i Leksand skapar vi en koncentration av kreativ kraft

som ger ringar på vattnet. Välkommen!

 
 

 

Sommarhälsning  från Ingrid och Jon  

 

Adress:  Krianon/Holm ,   Rammelbacken 9,     791 93 Leksan

 jonankerholm@telia.com     tel   0247 105 00  (Ingrid) 
www.ingridkrianon-jonankerholm.nu