Visioner av Ingrid Krianon    2009 – 2013

- Dessa Visioner finns att läsa här Aktuellt Visioner

 

 

 

 

Innehållsförteckning   -   mars 2009

 

o       Kraftiga, mentala förändringsprocesser 2008 - 2009.

- människa och samhälle.

o       De fria konsternas inbrytning i samhället

o       FREDENS ROS

o       Religionerna och fred.

o       Världssamvetet och Glasnost

o       Den gränsöverskridande dialogen      religion och politik

o       Katolska kyrkan

o       De kristna grundvärdena och de kreativa systemen

o       Nya idésystem      Fri energi

o       Barnens nya idévärld

o       Kina

o       Olof Palme

o       Israel    Egypten    Libanon,  senare alternativt fredspris

o       De nordiska folken och Europa

o       Lorder och ätter

- Kungliga privilegier i England och Belgien,

- Slott och herresäten

o       Europas kungahus

o       Kärnvapennedrustningen     Frankrike, Schweiz

o       Kärnvapenhanteringen

o       Japan och nya samarbetsorgan för Fri energi      Kina och Taiwan

o       Vision for Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling

 

 

sept  2009

o       Ungdomarnas entusiasm

o       Grafitti

o       Godisutbudet i butikerna

o       Kampanj mot godis och läsk – kampanj till godisbutikerna!

o       Den nya biologin och fordonsindustrin.

o       Skandinavien

o       Estland, Lettland, Litauen och ”gamla” Jugoslavien

o       Afrika

o       Mänsklighetens ”helgonprocess” ,  2003  -  2009

o       Kyrkan

o       Jesus som föregångare för dagens politik

o       Muhammedteckningarna   -  och en ny andlig kultur

o       De muslimska kvinnorna

o       Profetior

o       Döden

o       Den nya ESOTERIKEN och den fria litteraturen.

o       Själens längtan  -  barnen och mystiken

o       Mystiken och vuxenlivet

o       Varat

o       Nya energisystem av Fri energi

 

 

okt  2009

 

o       De kreativa männen      (Utdrag ur boken ”Att upplysa Jorden”)

o       B A R A C K   O B A M A

o       FN  och Kina

o       Tibet och Kina

o       Fredsprocesser och en mental tsunami

o       USA    2010

o       Olika nationaliteter,  Kvinnor och barn    kreativt ”samspel”

o       Dansens påverkan i kulturpolitiken.

o       Internationella politiska samlingar.

o       VI

o       Förvandlingen

o       Ordet Fred som dörröppnare

o       Tre kvanthopp i mänskligheten   2009  -  2011

o       San Fransisco  19 - 20   okt 2009

o       FN  och rättvisefrågorna – rådslag i Paris

o       Dialog och FRED

o       Ordet UNITY som fredskod.

o       Det nya skiftet      effekter och processer

o       Ungdomens nya verklighet

 

 

dec  2009

o       Sverigedemokraterna

o       Stadsdelen  ROSENGÅRD

o       Förändringens vind

o       Svenskarna och Islam

o       Den stora ekumeniska vinden

o       Inre religionsstrider   -   inom alla religioner

o       Kvinnorna i Afghanistan och Pakistan

o       Militären

o       Homofrågan

o       Kyrkan och samhället

o       Katolska kyrkan och ”fri energi”   -   den sista fästningen

o       ”Fredsprocess” inom kyrkan    2015 - 2016  -   en inre skärseld

o       Den androgyna människan

o       Grekland och transformationen

o       San Fransisco  -   två nya minikvanthopp 2011       (före ”Zero Point”)

o       Zero Point   ,   12 okt  2012  -  5  febr  2013

o       Vad sker efter Zero Point?

o       Vad sker politiskt    socialt . . . ?

o       Zero Point och hjärnforskningen

mars 2010

 

o       De kreativa tankesystemen,                        

o       Enhetsprocesser,                             

o       Världsomspännande tankefrön,                2009 – 2010

o       Kvinnorna ochVoltaire  -  nya tankesmedjor

o       Afrika som föregångare

o       Freds och miljöarbetet

o       Samarbete  ÖST  -  VÄST  över religionsgränserna

o       Prins Carl Philip

o       Carl Bildt

o       Magnetismen och jordbävningarna  -   Unityspiralerna

o       Det kollektiva medvetandet och andliga processer inom forskarvärlden

o       Galilei och de unga forskarna

o       Modern energiforskning   -   vatten som energikälla, 

                               -   kärnkraftens minskande betydelse

o       Vulkanernas energi

o       Ekologisk jordbruk utan djurhållning   -  naturfolken

o       Världstonen och samhällsplaneringen   -   multinationella företag och lokala flöden

o       OMNI  och lagen om orsak och verkan,             2010 -2011

o       Det nya kollektiva psyket och ny förhandlingsposition i fredsarbetet

o       Filosofiska eldsjälar

o       Mental explosion

o       Ordet ”Karma”   -   ny betydelse

o       Hypofysen och den joniserande strålningen   -   koronan runt hjässan

o       Fågel Fenix och Duvan

o       Kristus i vår tid

 

 

okt 2010

 

o       Kinas åtstramande effekt på världsekonomin 2014

 

 

 

maj 2011

 

o       Kina

o       Tibet – 2011

o       Oro i finansvärlden

o       Prinsessan Madeleine

o       Kung Karl XVI Gustav

o       Forskning – det nya periodiska systemet

o       Veda och den intellektuella världen

o       UNITY –människor

o       Kreativitetens ursprung

o       De subtila själsprocesserna accelererar 

-  orden Jag Är och Vi Är

 

 

april 2012

 

o       FN’s nya råd för miljörehabilitering

o       Viss labilitet i Mellanöstern

o       Egypten

o       UNITY  -  enhet, harmoni

o       Dervischernas dans  -  androgyna energisystem  -  fri energi

o       Turkiets roll

o       Dansens betydelse för jorden  -  kolibrins magi

o       Ny skapelseenergi i forskarvärlden  -  de fria konstformerna

o       Den nya Bio-gentekniken och ”Det gyllene snittet”

o       Förnyelsebare energikällor  -  sol- och havsenergi

o       FRAMTIDENS  ENERGIKÄLLOR  -  FRI  ENERGI 

-  och vulkanernas inneboende energi

 

 

 

maj  2013

 

o       Kapitalets utveckling och begränsning i världsekonomin

- chockvåg på chockvåg,  2000 - 2012   -  ”i backspegeln”

o       Folkdansens mystik

o       St Lucia och den feminina aspekten

o       Luciafirandet

o       Kronprinsessan Victoria och prins Daniel

o       Kronprinsessan Victoria - brobyggaren

o       Prinsessan Estelle

o       Kung Carl XVI Gustaf  -  överraskande nyhet  2016

o       Veda och välviljans tid  -  2013

o       Den nya Sanningsenergin  -  religionerna och militären

o       Människans utveckling  -  de äldre och barnen

o       Barnen och dimensionerna

o       Det gamla och nya fredsbegreppet

o       Frankrike och Tyskland

o       Visionen om Världsfred  -  ungdomens bidrag

o       Veda och världsfreden

o       Makthavarna och nya fredsprogram  -  2013

o       Allas uppdrag !

o       Männen och frekvensökningen

o       Om kyrkan  -  kyrkoråden och KG Hammar

o       Kyrkan och Narren

o       Kristenheten och Europa

o       Kristenhetens förnyelse och omdaning:  - Italien, Norge, Sverige, Ryssland, Grekland

o       Kyrkans uppdatering  -  och ”blomning”

o       Samhällets Själsrosor  -  hjälp till självhjälp

o       Kyrkan och Diakonin  -  utveckling och verksamhet

o       Dialogen

o       Egyptens kristna och arabländerna

o       Den muslimska världen  -  förändring och försoning

o       O. bin Laden

o       Al Qaida

o       Talibanerna och fredsflaggan

o       Syrien och Mellanöstern  2013  -  2015

o       Sverige  -  förändring och ”kaos”

o       2018  -  Enhetsfär  -  Enhetsår

o       Sverige och monarkin

o       Orientens öppning  -  Israel, Egypten, Jordanien, Saudarabien, Libanon, Turkiet

o       Israel, beduinerna och freden  - USA, Frankrike och Tyskland

o       Iran och Israel

o       Världsopinionen och militären

o       Militärens nya uppgift

o       Kina och USA

o       Regnskogen och Europa

o       Miljön och idealisterna

o       Oljekatastrof  2006 (2007)  -  i backspegeln

o       Människans ansvar för jorden  -  kapplöpning med tiden

o       Europeiska unionen  -  EU

 

 

 

juni 2013

 

o       Barfota och markens solkraft

o       Bäckens helande ro

o       Sädesfältcirklar – syfte och påverkan

o       Medvetandets utmaning för mänskligheten

o       Medkänslans kullerbytta

o       Hierarkin inom forskarvärlden – nanotekniken

o       Invandrarförorterna

o       Vinster i välfärden

o       Ungdomsarbetslösheten

o       Göteborg

o       Svensk biståndspolitik – Europas engagemang

o       Skapelsekoden INRI och FN – den holistiska människans tankesystem

o       Andlighet i ett ”modernt” perspektiv

o       Det holografiska perspektivet – mystikens väg – ”revolt” inom kyrkan 2015

o       Den holistiska värdegrunden blir satt i centrum

o       Kriminella nätverk och gamla fängelsekunder

o       Ur kaos - - - kreativitet och småskalighet

o       NORDEN

o       Prinsessan Madeleine – internationellt hjälparbete i stor skala

o       Christopher O’Neill

o       Lärarhögskolorna

o       Männens nya frihetslängtan

o       Kvinnlig styrelserepresentation

o       Kofi Annan

o       Egyptens förnyelse  2017

o       Irak

o       Den kreativa människan och tankevärlden

o       Den androgyna människan och tjänandet

o       Psykets omvandling till rent Varande

o       Gamla och unga Unitysjälar

o       Orbs

o       Ur Vi och Alltet 2001 – Samarbete över dimensionsgränserna

o       Den androgyna människan och Skapelsen

o       Den nya dimensionen och människans aura

o       OMNI-auran och den joniserande strålningen – energiprocessen, och Schumann - resonansen

o       Holografiska fält och auran

o       Den multidimensionella människan        OMNI – människan

o       Människans energikropp och jordens energisystem – jordmagnetismen och gravitation i jordchakras

o       Sammanfattnng - människa och jord – psyke, energikropp, vårt dagliga liv

o       I N R I    -   olika perspektiv

o       Rosens ton – Fredens och idealitetens ton

o       Mystiken och  INRI

o       Frekvensen i ordet  INRI  och fria system-fraktaler

o       ”Andedopet” förvärvade själsegenskaper – Den androgyna INRI  -  essensen

o       Guds Närvaro i människan är Andens Eld

o       Sesam Öppna dig-dörrar  -  JAG  ÄR  -  VI  ÄR

o       KRISTUS  I  VÄRLDEN  och  VAD  ÄR  UPPLYSNING?  -  Till du människa  -  alla!  

o       Uppenbarelsen 

o       Kina och kristendomen

o       Människan och religionerna

 

 

sept  2013

 

o       Visioner för Norden 2013 – 2016

o       De nya finanskriserna – storfinansens ekonomiska karusell

o       Kyrkan öst/väst – Eldsjälarna!

o       En oändlig sol och prästernas sanning

o       Sanskrit och Veda

o       Kreativitetens låga

o       Världsträdet – De nya skapelsesystemen och det mänskliga psyket

o       Växthuseffekten och läkande örter

o       Framtiden och interplanetära reor – jord, mat och pranaföda

o       Jordens hopp

 

 

 

 

 

Ingrid Krianon

Västanvik  Rammelbacken 9

S - 793 92   Leksand

Tel   0046 - (0)247 105 00

ingridkrianon@hotmail.se