Till Minne av Jon Anker Holm


Jon har i mars 2020 lämnat oss och gått vidare till ett högre sammanhang - älskad, sörjd och saknad av många!


Han var en framsynt och kreativ själ med många strängar på sin lyra, men också med ett genuint intresse för global och mänsklig utveckling.

Efter akademisk utbildning och universitetet och yrke som lärare, specialpedgog, terapeut och musiker tog han för 20 år sedan språnget in i en ny andlig förståelse av världen och har arbetat som poet, kursledare, föredragshållare och musikant, samt med utställningar av egna foton och enegiavtryck/dimensionsbilder.


Jon har tillsammans med Ingrid Krianon arrangerat gruppresor i freds- och energiarbete i världen. Han har också som specialintresse arbetat bl.a. med udda musikintrument - högfrekventa klanger och toner och gett healing genom att lyssna till frekvensförändringar i kroppen.


Som föredragshållare och brobyggare mellan den s.k. nya andligheten och kyrkan tog han med stort allvar del i förverkligandet av Föreningen Brobygge & Dialog och dess gränssprängande arbete för fred - och framväxt av en ny friare syn på den gudomliga verklighet som vi alla är en del av!


På senare år tog dikten, filosofin och kosmologin över allt mer och som resultat gav han 2016 ut "Alltets Ton - dikter mellan världar".


Jons förståelse av livet var att när vi lämnar den jordiska tillvaron går vi till ett annat energiplan/medvetandetillstånd. Där kan vi verka från en nivå som gradvis öppnar när vi blir medvetna om att Anden är fri!

Jag vet att Jon är i högsta grad "Levande" och ger kraftfull stimulans till alla oss osm under många år blivit berörda av hans lekfulla spontanitet, kreativa uttryck, kärlek och glädje i såväl vardag som fest.


Ingrid Krianon