Innovation, glädje, spiritualitet!

 

Välkomna till tre dagar i Fredens tecken!

 

 

Dialog för  ELDSJÄLAR

 

 

IOGT   -   Magasinsgatan 17,  Arvika

 

 

Fre 10 sept  (Samling 15.00)  -  Söndag 12 sept  (Avslutning  14.00)

 

 

 

Gästföreläsare:

Thomas Wiehe,  musiker/sångare och låtskrivare m andlig inriktning    www.thomaswiehe.se

Sven Allgurén,   ledarutvecklare och personlig coach                              www.medavo.se

 

 

Den nya tiden, ett avgörande kreativt skede i den mänskliga utvecklingen, gör oss mer mogna  att bidra till de övergripande idéprocesser som nu omdanar samhället på alla nivåer.

- Vad kan vi och vad vill vi bidra med, i detta ”kaos” av resurser, idéer och möjligheter som erbjuds?

Deltagarna ska vara till för jorden och överbrygga mänsklighetens trauman.

De är beredda att bli tagna på allvar, sedda och hörda. De ger varandra stöd och uppmuntran.

De har förståelse för kyrkans problem och är öppna för dialog och samverkan.

 

Samlingen riktas till de kreativa ”framtidsforskare” som bär en djup längtan att användas i sammanhang där dialogen kan överbrygga gamla konflikter – som egentligen bara står vidöppna för nya initiativ!

 

 

Program:                      

gränsöverskridande föredrag/ dialog, grupparbete – dela tankar och visioner

Deltagarnas egna funderingar och ”modell"
Utvecklingssamtal, framtidsfrågor

 
Kostnad:          1400:-  inkl  lunch, middag och fika (ej frukost) – meddela specialkost
   900:-  om du ej önskar mat                                               

              
Logi – tips:  Arvika Vandrarhem   tel  0570 711 201  (närmaste granne till kurslokalen)     www.sandalen.se
             
Jennys hotell och restaurang (gångavstånd)  tel  0570 151 77          
     Arvika turistbyrå tel  0570 817 90
                                                            

            
Anmälan:        Senast  21 aug – begränsat antal platser!                                                  
          
                      Ingrid Krianon,   tel  0241 104 13          mailjonankerholm@telia.com            

 

 

Arr:    Lokala nätverket Brobygge & Dialog i Värmland,  www.brobyggedialog.se

Studieförbundet Sensus, Mellansverige

Arvika Miljövänner

 

 

PROGRAM

 

Fre 10 sept  

                     

15 – 16                      samling m te/kaffe och fralla

 

16 – 17                      presentation

 

17 - 18                      Ingrid Krianon - Dialog som gissel och lokomotiv

 

18.00                        Middag

 

 

Lö 11 september

 

 9 – 10                      ”Bilder” av en vaken mänsklighet – korta nedslag av flera deltagare

 

10 – 11                      fika, tankar och perspektiv

 

11 – 13                      Thomas WieheMystik och andlighet i en ny tid – andlighet över alla gränser

 

13 – 15                      lunch och vila

 

15 – 17                      grupparbete och enskilda funderingar

 

19 -                           middag och samvaro

                                 Jon Anker Holm leder kvällen – ta gärna med eget instrument

 

 

Sö 12 september

 

9 – 11                      Sven AllgurénMänniska och samhälle – harmoni i praktisk verklighet    

                            

11 – 12                      fika och framtidsfrågor

 

12 – 13                       panelsamtal, frågor

 

13 – 14                      lunch och avslutning

 

 

Våra gästföreläsare har vi lärt känna som högst inspirerande medmänniskor,

med ett brett spektra av erfarenheter.

 

Vi tror att detta blir ett spännande och utmanande seminarium för oss alla!

 

 

 

Varmt välkomna!