VISIONER   av   Ingrid Krianon

 

MAJ   2013

 

 

 

 

 

De flesta av följande visioner är korta texter,

 

mottagna under hösten 2012  -  våren  2013.

 

Några få är tidigare utgivna,

 

men högst aktuella när vi ser dem i ”backspegeln”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll:

 

 

o       Kapitalets utveckling och begränsning i världsekonomin

- chockvåg på chockvåg,  2000 - 2012   -  ”i backspegeln”

o       Folkdansens mystik

o       St Lucia och den feminina aspekten

o       Luciafirandet

o       Kronprinsessan Victoria och prins Daniel

o       Kronprinsessan Victoria - brobyggaren

o       Prinsessan Estelle

o       Kung Carl XVI Gustaf  -  överraskande nyhet  2016

o       Veda och välviljans tid  -  2013

o       Den nya Sanningsenergin  -  religionerna och militären

o       Människans utveckling  -  de äldre och barnen

o       Barnen och dimensionerna

o       Det gamla och nya fredsbegreppet

o       Frankrike och Tyskland

o       Visionen om Världsfred  -  ungdomens bidrag

o       Veda och världsfreden

o       Makthavarna och nya fredsprogram  -  2013

o       Allas uppdrag !

o       Männen och frekvensökningen

o       Om kyrkan  -  kyrkoråden och KG Hammar

o       Kyrkan och Narren

o       Kristenheten och Europa

o       Kristenhetens förnyelse och omdaning:  - Italien, Norge, Sverige, Ryssland, Grekland

o       Kyrkans uppdatering  -  och ”blomning”

o       Samhällets Själsrosor  -  hjälp till självhjälp

o       Kyrkan och Diakonin  -  utveckling och verksamhet

o       Dialogen

o       Egyptens kristna och arabländerna

o       Den muslimska världen  -  förändring och försoning

o       O. bin Laden

o       Al Qaida

o       Talibanerna och fredsflaggan

o       Syrien och Mellanöstern  2013  -  2015

o       Sverige  -  förändring och ”kaos”

o       2018  -  Enhetsfär  -  Enhetsår

o       Sverige och monarkin

o       Orientens öppning  -  Israel, Egypten, Jordanien, Saudarabien, Libanon, Turkiet

o       Israel, beduinerna och freden  - USA, Frankrike och Tyskland

o       Iran och Israel

o       Världsopinionen och militären

o       Militärens nya uppgift

o       Kina och USA

o       Regnskogen och Europa

o       Miljön och idealisterna

o       Oljekatastrof  2006 (2007)  -  i backspegeln

o       Människans ansvar för jorden  -  kapplöpning med tiden

o       Europeiska unionen  -  EU

 

I backspegeln:

 

Utdrag ur Vision  7 maj – 2000

 

Tidigare utgiven i Kompendium

 

 

 

KAPITALETS UTVECKLING och BEGRÄNSNING I VÄRLDSEKONOMIN

 

- Chockvåg på chockvåg, tom år 2012 -

 

Kapitalet i sin nuvarande form kommer att existera fram tom 2009.

 

Kapitalets begränsning sker redan år 2005, med början den 16 april.

 

Genom åtstramning kommer världens regeringar att på sikt i en samlad buffert föra över så stora resurser till en stor världsomspännande valutareserv att i ett slag får från början ca tio stater stora spänningar i sin ekonomi. Detta är en process som sker under längre tid.

 

Det sker en kraftig omvärdering av valutasystemet och redan i september år 2007 går världens regeringar och folkförsamlingar till samlad attack för att ge de stora valutareserverna större rotation. Undantag bl.a. Kinas omgivande stater som vill hålla fast vid det gamla systemet.

 

Resultatet blir närmast kaosliknande omvandling av penningflödet i världen.

Kan närmast liknas vid maffialiknande metoder där de stora "utåtblommande" staterna under en period av 3-4 månader uppdaterar sin "gamla portfölj" till rent astronomiska siffror.

 

Kommentar:

Jag ser en bild hur mindre stater på sikt slår sig fria – blir ekonomiska ”fristater”.

Tidpunkten är oklar.

 

Följden blir total omvandling av valutan i dessa länder.

 

I fortsättningen används fristaterna som prototyper för ett stigande intresse från omvärlden för att se hur de kan klara sin ekonomi.

De hålls "under armarna" av de omgivande staterna under en period.

Prototyperna går sedan till omgivande länder och begär förstärkning, men nu får dessa ingen förståelse!

 

Världsekonomin börjar att gunga i sina grundvalar, men liknar inte en börskrasch av gammal modell.

Nu ges mer spelutrymme där det i fortsättningen ges möjlighet för vissa av prototypstaterna att experimentera,  men där svångremmen dras åt.

 

Det sker en så stark kollektiv energiomvandling i de stora folklagren över hela jordklotet att

ett stort skifte successivt sker  i maktstrukturen.

 

2009 - Stora demonstrationer sker över hela världen.

 

Stora grupper av dem som hållits i kapitalets band (bl.a. de många som fastnat i "lånefällan") öppnar sitt mentalfält och förstår sin egen inneboende möjlighet att förändra kapitalet genom totalt eniga men fredliga demonstrationer. Många vägrar att betala sina lån (kan inte betala).

 

2011

stabiliseras det känslosvall som gett världsekonomin chockvåg på chockvåg under drygt två år.

 

2012

Kan världen andas ut och se ut över sina sargade domäner av totalt förändrad samhälls- och infrastruktur.

 

I land efter land reses krav på omvandling av det rådande kapitalsystemet och flera av prototyperna lyfts fram som möjliga att utveckla.

 

I det maktskifte som blir följden bryts sakta det gamla kapitalsystemet ner för att ersättas av inspirerande mindre system med mer flexibla lösningar.

 

 

 

Folkdansens mystik

 

Jag såg folkdansklädda människor och hörde:

 

Deras aktiviteter ökar energin i jorden på många ställen där de dansar.

Det är viktigt att dessa traditioner hålls vid liv.

 

2015 – 2018  sker en mental forschering av de kollektiva systemen.

Folkdansen skapar stabilitet i den processen.

 

 

 

St Lucia och den feminina aspekten

 

St Lucia hade tidigare en större betydelse för det kollektiva.

 

2010  började energin/tankeformen att plana ut  och ge mer fokus på den feminina aspekten.

 

Men fortfarande saknas denna balanserande aspekt i stora delar av den mänskliga evolutionen – denna feminina ton som har burit människan genom eoner av tider!

 

Nu har tiden kommit för denna kreativa ”jordton” att bära den fysiska människan in i Fredens och Nådens decennium – att ge Frid i tankevärlden och gå in i de politiska finrummen!

 

 

 

Luciafirandet

 

LUCIA  har särskild betydelse för ”de nya svenskarna”.

 

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel

 

De är fria själar som harmoniserat sina själskvalitéer. – Ett Enhetspar!

 

(USA  hade ett enhetspar i Eisenhower m fru)

 

 

 

Kronprinsessan Victoria - brobyggaren

 

2012  började hennes stora uppdrag – att stå stark och vara bron mellan den gamla

och nya monarkin.

 

Detta ger henne spontana applåder och hyllningar. Därefter får hon allt större stöd för sitt sätt att länka samman ”det gamla och det nya”.

 

Kronprinsessan Viktoria har en ”inbyggd” aspekt som aktiveras och vill bli uppmärksammad!

 

Hon gör studiebesök i kyrkans inre sfär – får förståelse för de yttre problemen och agerar helt okonventionellt ”i skymundan” och gör viktiga val.

 

I förlängningen gör hon besök i de hemlösas härbärgen.

Hon åstadkommer underverk i enskilda människors hjärtan och sinnen

- vid mötet mellan två Unity-själar som förstår varandra utan ord.

 

Victoria blir drottning tidigt i sitt liv!

 

 

Prinsessan Estelle

 

Prinsessan Estelle visar prov på ovanligt mod när hon vid 13 – 14 års ålder

väljer en helt ny väg att kreera Unity.

 

 

 

Kung Carl XVI Gustaf  -  överraskande nyhet 2016

 

2016  avslöjas en överraskande nyhet om kungen

- ”Har han verkligen gjort - - - - ?”

 Några få har vetat

 

 

Veda och välviljans tid  -  2013

 

Högre aspekter i den mänskliga naturen ger nu ett nytt kollektivt flöde möjlighet att expandera på jorden! En Sanningston klingar ut över världen – en allt genomträngande ton som kraftgör nya system.

Nya eldsjälar vaknar för att visa Vedas kraftton.

Den nya sanningstonen börjar arbeta med rättviseprojekt över alla gränser.

Många deltagare i projekten är internationella eldssjälar.

 

Allt detta skapar nya samarbetsformer och en vilja till fred – en Välviljans Tid är här!

Att stå för och kreera nya samarbetsavtal mellan tidigare låsta gränser, blir ”vardagsmat”.

 

I stort som i smått exploderar denna välviljans tid 2013.

Vi ser ett stort skifte där barn och ungdomar blir mer aktiva och påverkar politikernas beslut.

 

 

 

Den nya Sanningsenergin

 

- religionerna och militären

 

Fraktala toner öppnar nu i den stora massan.

I världens alla länder, i alla kulturer pågår den accelererande processen in i fri energi!

 

 

Kom och förbered de nya ackorden i det finstämda instrumentet genom att ge frekvensen en finare klang i de androgyna systemen genom tanken att Vi är Ett!

 

En känsla av ”VI” sprider sig som en löpeld.

En brusande å blir en älv på väg mot det stora havet!

Ett stort steg där världens mindre bemedlade reser sig och kräver sin rätt till omsorg.

- De politiska besluten forscheras!

 

De holografiska fälten i universum har nu nått stormstyrka.

 

En ”överladdning” sker – ett ”blixtnedslag” på nya områden skapar nya kontaktmöjligheter bland världens beslutfattare.

 

Religionerna och militären krackelerar! Mångfald blommar ut på alla plan.

Lekmän får större inflytande i besluten.

 

Den kreativa tonen i mänskligheten öppnas nu i intervaller.

Var beredd på finstämt, forscherande energi april och maj 2013.

 

Den nya Sanningsenergin stegras ytterligare i febr 2014

 

 

 

Människans utveckling

 

– de äldre och barnen

 

De uttryck vi hittills sett kommer att förändras till mer medkänsla och omtanke i vardagen.

Man vill agera för den större massan och påverka besluten – Allt!

 

Äldre människor blir mer engagerade för rättvisefrågor i världen.

Inte bara den egna pensionen och välfärden, utan fokus riktas på de svaga i samhället.

- ”vi har det bra – vi måste hjälpa till!”

 

De små ”Kromana – änglarna”  / barnen - keruberna väcker medkänslan och forscherar

den mentala, mänskliga utvecklingen.

 

 

 

Barnen och dimensionerna

 

Dimensionerna blir synliga genom barn som ”berättar sina sagor”.

 

 

 

Det gamla och nya fredsbegreppet

 

Det gamla fredsbegreppet - frihet från krig.

 

Det nya som alla kan acceptera är Enhet och Fred – och som pekar

på världens möjligheter att utveckla vänskap mellan folken!

 

 

 

Frankrike och Tyskland

 

De nygamla tankarna om allas lika värde har nu fullgjort sin förberedande uppgift.

Endast spridda initiativ från de kreativa beslutsfattarna kvävs för att fullborda den enande länken mellan de båda staterna.

 

I Paris ökar lågan. De sista spadtagen gräver fram låsta positioner i den franska nationalromantiken (de Gaulle etc).

 

Tyskland återupprättar sin energi. Som en fredens apostel går landet först i en rad frågor

som har med mänskliga rättigheter att göra.

 

 

 

Visionen om Världsfred

 

– ungdomens bidrag.

 

Fred har en ny klang 2013

 

De nya principerna återupprättar fred som ett rättesnöre mellan manligt/kvinnligt.

Visionerna om fred framstår nu som helt realistiska.

Omvärlden har satt mål som varit för ”små”!

 

Dess mål uppdateras nu i takt med nästa generations ungdomar som sprider Unity och samförstånd i folkdjupen (tågluffning, musik, konserter mm)

De androgyna energivågorna kreerar nya idéer och drömmar som skapar den nya verkligheten.

Veda och världsfreden

 

Världsfreden har fått den sita puzzelbiten in i jord – Veda!

Veda knyts nu till både Öst, Väst, Syd, Nord.

 

 

 

Makthavarna och nya fredsprogram – 2013

 

2013  har bägaren runnit över och allt är självgående.

De politiska besluten är redan fattade i den högre medvetenheten.

Nuets kreativa kraft ger mer stabilitet åt de accelererande Unity-tankarna.

 

I stort som i smått tävlar de nya makthavarna om att utarbeta fredsprogram – och ge förslag som gagnar hela mänskligheten!

 

 

 

Allas uppdrag

 

Vi har alla ett gudomligt uppdrag – att ena och förena!

 

Det ”gudomliga ögat” uppenbaras nu i många. Inre syner och rena uppenbarelser blir allt vanligare.

 

De kreativa impulserna tar över! Kraften kastas ut i våldsamma ringar. Solinströmningen i människan ökar i omfattning varje dag. Kreativa gåvor öppnas för många föregångare.

 

OBS!

De nya energisystemen vibrerar in med en enorm hastighet – påverkar alla jordiska system och politik på alla plan!

 

Skapelseplanen Kromana, öppnar burdust – oväntat, kreativt, Skapelseinriktat – Joy!!!

Nya energivågor kreerar nya idéer och drömmar – som skapar nya verkligheter.

 

 

 

Männen och frekvensökningen

 

Det kan bli ett abrupt uppvaknande för en del män i den nya tiden.

 

Många öppnas upp i sina inre system utan synbar yttre anledning.

Det bara sker utan föregående ställningstagande i andliga frågor.

 

De kan få ångest inför livet – funderar på de existentiella frågorna.

De behöver hjälp att förstå!

 

 

 

Om kyrkan

 

- kyrkoråden och KG Hammar

 

I kyrkans namn finns lager av medvetande som endast kan frigöras i vissa bestämda ögonblick.

 

5 – 8 febr 2013 sattes spaden i jorden för den skapelsestråle som ska uppdatera de inre systemen/tankarna i kyrkans sfär. En ny Fred sprider sig med ”vinande” hastighet

rakt in i de kreativa föregångarna.

 

Kyrkoråden blir drivande i frågor som människors lika värde.

 

Biskop em KG Hammars förberedande tankar och aktiva arbete sätts än en gång i fokus.

 

 

 

Kyrkan och Narren

 

Jag såg ”Kyrkan” – utanför brann en eld.

 

Narren -  sanningssägaren lade på mer ved på brasan.

 

 

 

Kristenheten och Europa

 

Jag såg ett stort gammalt träkors.

Folk ställde sig runt korset – hand i hand. Korset lystes upp och omformades till gyllene färg.

 

Tolkning:

Kristenhetens nya syn på sitt uppdrag, på människan och jorden.

 

Jag hörde:

2013 sker det avgörande språnget för Kristenheten. I kyrkan kommer frustrationen upp till ytan.

Det bildas många nya ringar runt korset.

 

Europa går först i detta kreativa flöde.

Essensen av den fria tankevärlden öppnar en burdus karusell.

 

 

 

Kristenhetens förnyelse och omdaning:

 

Italien, Norge, Sverige, Ryssland och Grekland

 

Oktober 2013 påverkas Italien särkilt starkt. Jag ser många gamla rullgardiner gå upp

i en smäll.

Italien som tidigare haft taktpinnen, överlämnar nu denna till Norge och Sverige.

 

Rysslands gamla hierarkiska system faller jämsides med Greklands ortodoxa hierarki.

Och därmed ges hela kristenheten förnyelse och omdaning.

 

 

 

Kyrkans uppdatering – och ”blomning”

 

2013  öppnas ett Kromana-skede som endast kan jämföras

med Martin Luthers påverkan i den då kristna sfären.

 

Frihetslängtan skakar om och frigörs i en burdus solinströmning från 2013 – 2015.

 

”Blomning” sker i de ledande andliga skikten i kyrkan  (biskopar, kyrkoherdar etc).

De ”medellösa” får kraft till vilda protester!

 

 

 

Samhällets Själsrosor

 

– hjälp till självhjälp

 

(ur komp ”Förvandlingens tid” av Ingrid Krianon 2006)

 

Här såg jag ett stort demonstrationståg av tidigare utslagna, nu hängivna hjälparbetare.

De går in i narkotikakvartar, hjälper tidigare kompisar. De ger hjälp till självhjälp.

 

De är ljusbärare som nu genomsyras av energiutkast bortom orden. De har en helt ny ”laddning” – strålning i sin aura som kan rädda många från misär, och frigör ny kraft i dem som var på väg att falla.

 

Kyrkans inre kraft är obruten. Endast i det yttre kan kyrkans egna medarbetare försöka stoppa det helande arbete som pågår under ytan – en själarnas mognad in i Unity.

 

Så småningom blir de nyöppnade ”själsblommorna”, som kommit in från kylan, intresserade av att diskutera Guds existens och livets oförsonlighet. Jag ser hetsiga diskussioner.

Ett engagerat flöde av samtal långt från de nuvarande pekpinnar som ofta framskymtar vid bibelstudier och öppna samtal inom kyrkans ram.

 

Denna kyrkans nya verksamhet omfattar inte AA:s eller frikyrkornas tradition eller hjälpverksamhet. Den nya arbetsform som snart ges impuls bygger helt på hjälp till självhjälp.

Ingenting annat är möjligt!

 

Enhetsprinciper blommar ut, som på kort tid skapar stabila ljusöar av nya hjälparbetare.

En enda insats krävs – ansvar för det egna livet och respekt för samhälleliga lagar.

 

Det förutsätts att dessa hjälparbetare integreras i den moderna samhällsapparaten med möjlighet till inflytande och medverkan i beslutsprocesser som rör den egna sfären.

Det kan gälla skilda områden som skola, vidareutbildning och högre utbildning.

Tidigare stagnerade själsegenskaper kan nu blomma ut i en utåtgående energi och de kräver sin plats – här och nu! Och de kommer att få plats genom påvisande av inre kvalitéer som ger deras viljeaspekt särskilt stor styrka.

 

Ge dessa samhällets Själsrosor plats!

De har hållit mänsklighetens djupa sorg för massorna.

Deras sorg har förstärkts av vår sorg när vi famlat efter enhet!

 

 

 

Kyrkan och Diakonin

 

- utveckling och verksamhet

 

Dessa enhetssträvare verkar framöver ofta som diakoner i kyrkorna där de får utlopp för sin längtan att hjälpa till – egentligen att ge ut NÅD!

 

De kan trots sina inre kvalitéer ha både fysiska och psykiska skador och handikapp.

De kan vara ”sköra i orken”. Från stark handlingskraft till stark utmattning är steget ofta inte långt.

 

Detta är en tillfällig process – helt naturlig när de nyaktiverade energisystemen ställer in sig på en högre mental nivå. Mentalkroppen vill agera, men den fysiska kroppen släpar efter.

Be dem andas!

 

Dessa är bärare av den kreativa, högre skapelseton som nu börjar spira i just mänsklig gestalt.

Ett nytt blad vänds nu i historien.

 

Frälsningsarmens banbrytande arbete kan i viss mån stimulera till nya idéer och samverkansformer! Kyrkans uppdatering kräver starka medarbetare!

 

Människor idag längtar efter ro och stillhet.

 

 Kyrkorna kommer att kännas starkare än tidigare – ”de drar mer.”

Kyrkorna kommer att dra till sig fler rotlösa människor, oavsett ras eller religion.

Många ser ordnade ut, men har en tagg i hjärtat.

 

Då måste många medarbetare finnas till hands. Under ledning av utbildade diakoner kan formellt icke utbildade medarbetare samarbeta i en diakonal verksamhet som saknar motstycke i vårt land! Ge människor en utsträckt hand – ett flöde av mänsklig/gudomlig gemenskap.

 

Bibelns ”rättesnören” kan vänta – Ge dem gemenskap! - De utslagna, de orättvist behandlade, de som söker, söker.

 

Det kan till en början verka kaosartat med en ny verksamhet som inte helt funnit sin form. Ha tillit till de nya impulser som står redo! Ge den trötte en stunds vila, en skål mat, en sekunds beröring.

 

Kyrka, öppna din dörr! Himmelens portar står öppna för dessa ”osynliga” bärare av Andens kraft. Deras mentalfält har krackelerat, deras sorg och smärta är bottenlös.

 

Ge dem mod! – Ett ögonkast räcker för att väcka liv i den sovande människans Unityton, i stängda själstoner som väntat länge på förlösning. Nu är tid att ge den modlösa kyrkan ny kraft och energi genom just dessa Andens framtida tjänare som väntat länge på sin kraft och ton.

 

 

 

Dialogen

 

De gamla och nya tankesystemen förbinds nu i rasande takt. Detta påverkar alla.

Människans ”skärseld” är i antågande. Fattigdom, underbar Nåd – allt i en salig blandning.

 

Självrefererande system har bäddat för de nya ”slagfälten” – att i dialogens form uttrycka Unity. Gör dialogen till en vana.

 

 

Ge jorden läkning genom att främja fredens sol i varje hjärta. Väck genom kreativa samtal!

Orden faller som gyllene kulor av eld i det halvöppna medvetandet hos lyssnaren.

 

Nuets verklighet speglar världens raseri.

Vågorna stallas genom dialogen.

Nya tankar av samförstånd öppnas.

 

 

 

Egyptens kristna och arabländerna

 

Egyptens kristna formerar sig 2014.

- Jag såg konferens med inbjudna arabledare. Processen påverkar hela arabvärlden.

 

 

 

Den muslimska världen

 

– förändring och försoning

 

Processerna efter Mohammedteckningarna sker nu i ett accelererande tempo!

 

Den muslimska världen genomgår förvandling på många kreativa plan.

 

Solstormar i jorden påverkar även den yttre politiken.

Halva jordens befolkning ”ömsar skal”.

 

Medvetet och omedvetet ges nya signaler till samförståndslösningar i tidigare låsta positioner.

Jag såg många grupper där alla slåss mot alla – en emotionell utlevelse av all inneboende kraft som saknat bärighet och riktning.

 

I mindre grupper av muslimer som tidigare proklamerat ”strid för rätten – till vad?” sker plötsligt en mental förändring.

Dessa tappar plötsligt energi och börjar från en dag till en annan kreera nya samarbetsformer – om än på ett något udda sätt. Jag ser här grupper med muslimska hjälparbetare som ökar sin vilja att återställa det som rivits ner.

 

Genom stora frivilliginsatser i varje enskilt land, där stundtals stort kaos rått, skapas en vilja till förändring och försoning.

 

 

 

I backspegeln  aug 2009

 

-  O. bin Laden

 

Osama bin Laden ”kommer ut”  -  den förberedande processen börjar i april/maj 2010.

 

 

 

Al Qaida  april – 2010

 

Al Qaida expanderar under 2 år

– sen går luften ur med hjälp av Pakistanska, Afghanska, Afrikanska kvinnor.

 

 

Det kommer att visa sig att de inte kommer att kunna hålla sin tro levande mer än två år till.

- Sen sakta ”infiltration” av den moderna tidens muslimer och deras tankar om ett samhälle i fred och en jord i balans!

 

 

Talibanerna och fredsflaggan

 

Talibanregimen får se sina domäner minska på ett drastiskt sätt när en ”jordbävning”/explosion förstör deras ”källa” (vapen, administration etc.).

 

Sakta öppnas de nya jordsystemen  2014 – 2015 för Unity i Mellanöstern.

Talibanerna sätter upp fredsflaggan!

 

 

 

Syrien och Mellanöstern  2013 – 2015

 

From 2013 börjar en flammande låga att lysa med en obändig kraft.

 

Syrien påverkas särskilt starkt from april 2013.

 

Syrien har aktiverats många gångar med en ”särenergi” – en spetsenergi för att bända upp Kromana i hela detta nu inflammerade område.

 

Inte bara Syrien – utan hela Mellanöstern påverkas, inkl. Grekland.

 

Turkiet har redan sin låga aktiverad genom förre presidenten Ata-Turk!

Omfattande ”sensationer” kan väntas i dessa krigshärjade områden.

De hjälper varandra att komma ur krigshetsen – vapen skrotas etc.

 

 

 

Sverige 

 

-  förändring och ”kaos”

 

2015  -  den demokratiska processen stoppar upp och går in i ett mer eftertänksamt skede.

 

Omvandlingen av samhället är så starkt att en folkmassa, ett fredståg,

går i spetsen för omdaningen.

 

2016  -  ”i lupinernas tid” är den aktiva ljusperioden här i Sveriges historia!

 

 

 

2018  -  Enhetsfär  -  Enhetsår

 

En Enhetsfär har nått stormstyrka 2018.

Detta blir det år när de nya flödesprinciperna slår igenom på allvar.

 

Aldrig tidigare har mänskligheten sett sig själv i spegeln med så stark självrannsakan!

 

 

 

Sverige och monarkin

 

2018                        Victoria stiger fram – (blir drottning???).

 

2025                        Ett nytt X-styre har banat väg för tanken på konstitutionella förändringar.

                      Jag ser nu ledande politiker som motor i processen.

 

2033                        Victoria avgår pga de ledande partiernas roll i den politiska processen.

 

                      -  men jag kan inte se att Sverige med automatik blir republik!

 

                      - Carl Philip ??

 

 

 

Orientens öppning

 

Israel, Egypten, Jordanien, Saudiarabien, Libanon, Turkiet

 

Orientens öppning in i fred sker just nu i en stark puls.

Israels fredslängtan som tidigare har gått å sparlåga, exploderar i en naiv och barnslig längtan efter fred – ”Keruberna”/barnen påverkar stort!

Nu aktiveras de fyra ”strålar”/länder som ska bereda mark för fredssträvandena i Mellanöstern.

 

Israel, Egypten, Jordanien och Saudiarabien.

 

Israels grundläggande ”positionslagar” sätts på prov när Libanon ger solaspekten

inträde på arenan.

 

Libanon väntar på signal att ge freden ett ansikte!

 

Turkiet har länge bidragit till de nya systemens framväxt.

In kommer en Skapelseenergi av okända system.

 

Symbol  -  Dervischernas dans = fri energi!

 

 

 

Israel, beduinerna och freden

 

     USA, Frankrike och Tyskland

 

Fred som motor i den internationella politiken påverkar Israel och dess grannstater och blir avgörande för de processer som riktar in  Kromana (skapelseplanen) i ett större perspektiv.

 

Flera länder, bla USA, Frankrike och Tyskland tar beslut

som tvingar Israel att ändra politik.

 

Beduinstammar får avgörande betydelse på de krafter som motverkar freden.

 

 

 

Iran och Israel

 

Iran går in i en mer försiktig hållning gentemot Israel.

 

 

 

Världsopinionen och militären

 

2013 – 2015 kullkastas militärens övermakt

 

Världsopinionen aktiveras nu in i en ny försiktig hållning till allt som kan orsaka ”krig”.

Många gamla konflikter läggs i malpåse. Man lyssnar till folkets röst när det gäller militärens framtida roll.

Militärens nya uppgift

 

Utöver fredsinsatser och hjälp vid naturkatastrofer får de en mer enande uppgift.

 

De ersätter många polisiära insatser – på ett folkligt sätt med mer fokus på fred som medel att nå ”mod” i folkdjupen – och ger fest och glädje vid de stora arrangemangen!

Kina och USA

 

Kinas blomstrande ekonomi har ett friskt yttre, men dalar sakta när optimismen ”går in

i dimma” 2016.

 

De kreativa krafterna tar över i hela världen 2016, optimismen ökar!

Freden är här som ton i tanke och handling.

Avgörande blir USA:s ställningstagande i militära frågor.

 

USA genomgår den största förvandlingen och ger ”androgyna” politiker mer inflytande.

 

 

 

Regnskogen och Europa

 

Naturfolkens sätt att tänka och göra får accelererande genomslag.

 

Jag ser Sydamerikansk regnskog och indianer – hör insekter och mikrolivet i jorden.

Processen skapar turbulens och idérika frågor.

 

2013 sätts ”strålkastare” på ömma punkter – några plantageägare fogar sig i det allmännas intresse.

 

Krafter som arbetat i det tysta bryter fram. Europa har hörsammat nödropen från regnskogen. Samhälleliga frågor för urbefolkningarna lyfts upp på dagordningen.

 

 

 

Miljön och idealisterna

 

Kraftig miljöpåverkan bildar samarbetsklaner som bildar större ringar av samförståndsmöten.

Dialogen påverkar många idealister – ”Hur ska vi rädda freden och jorden? –Allt i ett!?”

Idealister och politiker samspråkar.

 

I backspegeln

 

Oljekatastrof 2006 (2007)

 

 

År 2007 blir södra Medelhavet kraftigt förorenat genom en större oljekatastrof,

men effekten blir begränsad till de sydvästra delarna.

 

Denna katastrof ger inledning till flera nya diskussionsforum/råd över hela den oljberoende världen där representanter för den nya tidens energi kan träda in och göra sin stämma hörd!

 

Kommentar:

Oljekatastrofen skedde år 2006 – ett år tidigare än jag förutspått

 

 

 

Vision från år 2006

Människans ansvar för jorden 

-   kapplöpning med tiden

 

I land efter land – i Väst och Öst, Syd och Nord - skapas ”akutstationer” där man på gräsrotsnivå vill hjälpa till på alla sätt att hindra de accelererande effekterna av människans nonchalans mot naturlagarna.  Och det skapas ljusöar av kreativa föregångare som ger kraft och energi till de nya tankarna. Mångfald blir lösenordet!

 

Studieförbunden som tidigare legat på sparlåga när det gäller miljöarbete, tar ansvar tillsammans med de kreativa storgårdar som vill skapa bättre villkor för sina svårt försurade marker.

 

Det finns nya lösningar i den nya tidens samtal över gränserna.

 

Forskningens framsteg ger förnyade möjligheter till återhämtning av de ”döende” marker och sjöar som drabbats värst av industrins utsläpp.

 

Nu startar en kapplöpning med tiden, när människan äntligen tillfullo förstått allvaret i sina tidigare beslut – såväl enskilt som i politiken – nationellt och globalt.

En stor del av de gamla systemen släpar efter. Vissa länder går med ”tiggarhåven”.

 

 

 

EU

 

2014 börjar Europa gå ”ifatt” och enar sig självt: Det småskaliga samhället

växer fram i rasande fart.

 

2014 – 2016  har nya samhällsstrukturer skapat ett embryo till den fortsatta utvecklingen.

I en del företag som stått på randen till nedläggelse ges nya ”signaler”.