K A L E N D E R    2009 - 2011

 

Ingrid Krianon & Jon Anker Holm 

 

 

 

2009

 

 

 

27 /28 febr – 1 mars

 

Värmland

 

Ledarutbildning - steg 1

- Inspirativ målning

7 Mars

Stockholm

"När Gulliver reser sig"
-föredrag Ingrid Krianon
-föredrag Anita Ekberg
Årssamling: www.brobyggedialog.se

15 Mars

Vänersborg

"Mystiken i människan"
Ingrid K , Gunnel DeGhosh

27 - 29 Mars

Arvika

Ledarutbildning - steg 2
Inspirativ målning

20 April

Lerum

"Mystiken i en ny tid"
- samtal i Kyrkstugant
- Rigmor Borg, Lotti Sharif,
- Ingrid Krianon, Björn Clausen,
- Jon Anker Holm

23 April

Lysekil

Samling för fred - Se inbjudan
- Ingrid och Jon
- anmälan tel: 0523 662593

8-12 maj

Rom

Resa -"Vi ses i Rom!"

23 Maj

Kungsbacka - Fjärås

Naturupplevelse, 13.00 - 17.00
- anmälan: Ingegärd tel: 031 486064

27 Maj

Arvika

"Visioner för den nya tiden"
- Ingrid och Jon
www.vojago.se

28 Juni - 4 Juli

Dombås, Norge

Dovrefjell hotell
www.alternativfestivalen.no
- föredrag, workshops, inspirativ målning,
150 - 200 deltagare

11 - 13 aug

Berlin

Resa - Vi ses i Berlin
tel: 0533 310 80

27-30 aug

Norge, Hessdalen

Inspirativ målning
- "I nya flödet"

11-13 sept

 

Ledarutbildning - steg 3
Inspirativ målning

20 sept

Småland

"Aktuellt i tiden"
- föredrag, musik, lyrik
- Ingrid och Jon

Sept

Israel

Resan inställd!

Sept

Glava, Värmland

"Människans existentiella frågor"
- studiecirkel

10 okt

Oslo

Dialog – Kyrkan och den nya andligheten
Ingrid och Jon  m.fl.

 16 okt

 Göteborg

 Ledarutbildning steg 3

17 - 18 okt

Göteborg

Kraftsamling,  Inspirativ målning
för alla aktiva ledare

14 nov

Stockholm

Årsmöte - föredrag – fredsmeditation
www.brobyggedialog.se


2010
   

jan

Glava

Människans existensiella frågor
- Mystik och nutid – var står vi i dialogen?
Studiecirkel – start

23 mars

Skillingaryd, Småland

Filosofiska eldsjälar samtalar
om händelser i tiden, meditation.
Jon och Ingrid  m. fl.

5-9 Maj

??

 

Inspirationsdagar,  Workshop – Ingrid
Mystik och nutid

     

28 – 30 maj

Golfjället, Norge

Storefjell Alternativfestival

”En utvidgad verklighet
föredrag-workshops

www.altfestival.no

27 juni – 3 juli

Geilo, Norge

Föredrag, workshops, Insp målning,

www.alternativfestivalen.no

11 – 14 aug

Varberg

Storsamling i Inspirativ målning
och vandringar i kustbandet
“Helande toner . . . . ”


2011
   

23 – 25 sept

Uppsala

Öppen storsamling i Kreativitet

Måla, skriva, teckna, sång, musik . . .

”Nu lyfter vi taket! - Flödet är fritt!”

arr:  Ingrid och Jon
medv: Monica L Öhrn,  Ingegerd Ekbrand

jonankerholm@telia.com

10 – 20  juni  2011

Grekland

Resa:  Vi ses i Aten . . .
Ingrid och Jon

 

 

Tillbaka

 

Tidigare kalendarium 2008