Pröva och förundras!

Förlåtelseteknik

(norsk: tilgivelse)

 

Tekniken går djupt ned i det undermedvetna och plockar fram de ” verkliga” orsakerna till min frustrering vid tanken på vissa människor.

– Jag går bortom de ytliga orsakerna och lär känna mig själv!

 

1.         Säg:         Jag vill nu titta på mina negativa känslor mot……

                             (upprepa 3 gånger)

 

2.                          Vänta tills tankar dyker upp. Låt dem komma tills det känns tomt (Några minuter).

 

3.         Säg:          ”Kan jag acceptera detta? – JA!”

 

4.         Säg:          ”Kan jag förlåta detta? – JA!”

 

5.         Säg:          ”Jag låter detta gå!” – (vid positiva känslor: ”Jag behåller detta i mitthjärta”)

 

6.         OBS.          Upprepa allt tills jag känner ENHET och jag kan säga:

 

-VI ÄR ETT! – UNITY!

Försök att se hur ni möts i kärlek och tålamod och att ni kan kommunicera rakt och ärligt med varandra!

 

OBS! Är jag redo att se det som kommer upp? – I övrigt är detta en snabb väg att bli av med det gamla vi gömt i sinnet och samtidigt se vår egen del i skeendet.

 

  1. Metoden användes på en person/ eller situation i taget! – Fokus kanske helt plötsligt flyttas från det du tänkte på först – till något helt annat. Acceptera då detta och arbeta med det som sinnet nu i stället vill fokusera på!

 

  1. Börja med de ”lättaste” frustrationerna först.

 

  1. 15minuter/dag är nog till att börja med – senare kan du utvidga tiden.

 

  1. Om någon person känns särskilt svår att bearbeta lämna denna och återkom några dagar senare. Processen har då ofta ”mognat” och det går lättare.

 

  1. Släpp fram alla de tankar som vill komma fram ur det undermedvetna. Tillåt uttryck av både glädje, längtan, sorg, besvikelse eller vrede.

 

  1. Under processen kommer även tankar på vad vi själva gjort eller inte gjort under livet – Förlåt även dig själv!

 

  1. Processen går fortare ju oftare vi använder den.

 

  1. Värdera inte det som kommer! De är våra förträngda känslor som satt spår i både kropp och själ

 

  1. De arbetar sig nu ut för att transformeras till handlingskraft och ljus och vi kan ge plats för frid och harmoni i sinnet. = FRED I VÄRLDEN!

 

Utskrifts vänlig version - klicka här.