2016

 

 

Hösten  2016

 

Konsultationer

med Ingrid o Jon

bokning  tel  0247 105 00

7 april

Hedemora

Visioner 2017 – 2018

Föredrag  -  Ingrid

1 – 7 maj

Rom

R e s a

26 maj

Borlänge

Visioner 2017 – 2018

Föredrag  -  Ingrid

4 sept

Tällberg

Dalarna

Projekt för  Fred och Jord

mini-dialogseminarium

11 sept

Uppsala

Inspirativ målning

anmälan  0247 105 00

Program

21 sept

Falun

Visioner 2017 – 2018

Föredrag  Ingrid

Hyttgatan 28,    kl 18.30

Info   Else Peters  073 1512 513

Program

24 – 25 sept

Rättvik

Hälsomässa

www.halsomassa.net

9 okt

Oslo

Unity-senteret, Möllergt 23

Visioner 2017 – 2018

Ingrid -  Föredrag

Lyrik o miniutställning   Jon

www.unity.no

15 okt 

Göteborg

Sång, musik, lyrik och Visioner

Studiefrämjandet

Falkgatan 7 ,  kl 18.00 – 22.00

Jon - Eva Jarnedal - Ingrid

Program

23 okt

Tällberg

Dalarna

Visioner o Happening

Ingrid - Jon - Maria Hahlin

Program

30 okt

Tällberg

Projekt för Fred och Jord

- Reading/Healing, Kreativa idéflöden –

Ingrid, Jon och gästföreläsare

9 nov

Stockholm

Visioner 2017 – 2018

Föredrag  - Ingrid

och Afrikansk dans

   Program

2017

 

Våren   2017

 

 

Dalarna 

 

 

 

Konsultationer

Reading, healing, samtal

med Ingrid o Jon

bokning  tel  0247 105 00 

Presentation

Jan - febr

Tällberg

Dalarna

Informella Minidialoger:

Kreativa Idéträffar

Ingrid o Jon

Ring för info  -  Ingrid  0247 105 00

28 jan

26 febr

Tällberg

Inspirativ målning

Nybörjare och konstnärer

Program

18 mars

Tällberg

”Ett holografiskt perspektiv”

Dialog om Fred och Jord

Seminarium

April

Leksand

Foto- och måleriutställning

22 april

Leksand

Inspirativ målning

En Helande Fredsmanifestation

Nybörjare och konstnärer

Program

30 sept – 1 okt

Rättvik

Hälsomässa

www.halsomassa.net

13 okt

Rättvik

SRI – samling  12-15

Fredsfrågor

inkl veg. Lunchbuffe  -  150:-

Info/anmälan  0247 105 00

Mail  jonankerholm1@gmail.com

19 nov

Global

meditation

Ljusmeditation  18.00

-         Skalär ljusvågsinströmning  19-24 nov

-         Transpersonell uppdatering

 

 

 

 2018

 

 

Aug

Alingsås

S T O R - samling

– Inspirativ målning