Hemsidan – länkar – 2020

 

”Mysterium” i bild, mikro – makro

 

o       www.life-enthusiast.com                     Vattenkristaller - Emoto

o       www.kornsirkler.org                           Norge

o       www.cropcircles.net                           England

o       www.dn.se/blogg/markligheter            Clas Svahn

 

Hälsa, vetenskap, samhälle

 

o       www.rightlivelihood.org/                       Alternativa Nobelpriset

o       Barn- och ungdomsparlament               Sök på:  Barnens röst i Guatemala

o       www.2000taletsvetenskap.nu              2000-talets vetenskap     -         tidskrift

o       www.jerndal.net                                 ”Vakna Sverige”, bl.a. om Fri energi

o       www.maxicom.se                                Elektromagnetisk strålning och hälsorisker

o       www.kreaprenor.se                             Samtidsdebatt

o       www.calleman.com                             Mayakalendern - Calleman

o       www.slagruta.org                                Jordenergier

 

Dialog och fred

o       www.mundekulla.se                            Kursverksamhet

o       www.brommadialogen.se                    Dialog

o       www.berget.se                                    Meditationsgården i Rättvik

o       www.ekosofi.se/melin/texter.htm         Lyrik och böcker - Margareta Melin

o       www.samtidsanalys.nu                       Bengt Wadensjö

 

Terapi och andlighet

 

 

o       www.unity.no                                  Alternativsenter - Oslo – Einar Sörby

o       www.angsbacka.se                          Ängsbacka kursgård

o       www.herkules.nu                              Böcker och Soulwork – Nina och Mikael Matthis

o       www.courseinmiracles.com              Bok    -   A course in Miracles

o       HO’OPONOPONO                       En fantastisk berättelse om förlåtelsens kraft

 

Konst

 

o       www.artofmonica.se                        Monica Ljungberg Öhrn

o       www.vedicart.net                             Vedic Art

o       www.ciresia.com                             Vedic Art - Nellie Strömberg

o       www.inspirativmalning.n.nu             Carin Gustafsson

o       ”Gyllene speglar”                            Bok, Visionär konst (sök på Alex Grey art)