länkar

 

”Mysterium” i bild, mikro – makro

 

o       www.life-enthusiast.com                      Vattenkristaller - Emoto

o       www.kornsirkler.org                            Norge

o       www.cropcircles.net                            Eng.

o       www.dn.se/blogg/markligheter             Clas Svahn

 

Hälsa, vetenskap, samhälle

 

o       www.rightlivelihood.org/                    Alternativa Nobelpriset

o       Barn- och ungdomsparlament            Sök på:  Barnens röst i Guatemala

o       www.2000taletsvetenskap.nu          2000-talets vetenskap     -         tidskrift

o       www.jerndal.net                               ”Vakna Sverige”, bl.a. om Fri energi

o       www.maxicom.se                              Elektromagnetisk strålning och hälsorisker

o       www.kreaprenor.se                          Världskongress, sept 2010

o       www.calleman.com                          Mayakalendern - Calleman

o       www.slagruta.org                             Jordenergier

 

Dialog och fred

 

o       www.brobygge-dialog.se                   Brobygge & Dialog - Inga-Lill Wener

o       www.mundekulla.se                         Anne  & Peter Elmberg

o       www.brommadialogen.se                 Dialog

o       www.berget.se                                Meditationsgården i Rättvik

o       www.areopagos.org                        Areopagos – Dialog, Norge

o       www.ekosofi.se/melin/texter.htm      Lyrik och böcker - Margareta Melin

 

Personlig utveckling och andlighet

 

o       www.devacenter.se                        Alternativcenter - Stockholm – Tomas Frankell

o       www.unity.no                                 Alternativsenter - Oslo – Einar Sörby

o       www.angsbacka.se                        Ängsbacka kursgård

o       www.magiskafton.dinstudio.se      Joacim Strömberg

o       www.jordstralningscentrum.se      

o       www.kreativitetsporten.no             Alternativfestival – Gol – maj 2010

o       www.alternativfestivalen.no            Alternativ sommerfestival  -  Geilo – juni/juli 2010

o       www.herkules.nu                           Böcker och Soulwork – Nina och Mikael Matthis

o       www.totalhelsenorge.no                 Resor och hälsa - John Gursli

o       www.dengyldnecirkel.dk               Andlig utveckling - Asger Lorenzen

o       www.courseinmiracles.com            Bok    -   A course in Miracles

 

Konst

 

o       www.artofmonica.se                     Monica Ljungberg Öhrn

o       www.human-spirit.dk                    Peter och Birgitte Fick Christiansen

o       www.tonje.no                               Tonje Nové Sönsteby

o       www.kristallsalen.tk                      Leif Maninnerby

o       www.vedicart.net                         Vedic Art - Curt Källman

o       www.ciresia.com                         Vedic Art - Nellie Strömberg

o       ”Gyllene speglar”                         Bok, Visionär konst (sök på Alex Grey)