Ingrid

 
 

 

Visionen om

Fred och Dialog
över alla gränser

 

INGRID KRIANON

- arbetar med olika aktiviteter och projekt:

Seminarier – Gränsöverskridande dialog – Diskussionskvällar –

Utställningar: Foto och konst – Inspirativ målning – Freds- och Energiarbete –

Föredrag – Medvetandeutveckling – Cirklar – Samtal – Konsultationer

 

 
 

Ingrid Krianon, brobyggare, författare och visionär hade redan i barnaåren ett starkt inre seende, som i vuxen ålder har resulterat i många visioner för jordens och mänsklighetens framtid.

 

Hon är känd för sitt arbete med att finna genvägar över alla gränser i kommunikationen mellan kyrka, vetenskap, politik och ”den nya andligheten”

och har skrivit flera böcker om mystiken i människan.

 

Ingrid ger readings, arbetar som mentor, och leder grupper i freds- och energiarbete.

 

Hon är Vedic Art-lärare och har utvecklat en egen metod, Inspirativ målning

– en djupgående form av intuitiv målning, som också är en kraftfull och kreativ hjälp

i den personliga utvecklingen. – Hon har utbildat ett 70-tal målarledare i både

Sverige och Norge och arrangerar utställningar med egen multidimensionell konst.

 
          

Böcker:               

Vi och Alltet,  Guds närvaro i människan,  Att upplysa jorden 

Visionskompendier:       

Visioner för den nya tiden,  Förvandlingens tid,  Ljusets barn - barnen i vår tid

 

 

_____________________________________________________________________


Ingrid Krianon

Ringseröd  120  ,  S- 472 96  Varekil
Tel   0046 - (0)304 10003

 

                     ingridkrianon@gmail.com                  

 

 
 
www.ingridkrianon-jonankerholm.nu