K A L E N D E R    - 2008

Ingrid Krianon & Jon Anker Holm

 

 

 

 

2008

 

 

1 april

Lidköping

Visioner för den nya tiden

Föredrag – Ingrid

www.waxthuset-kosmos.se

18 april

Lerum

 

"Kyrkans roll i brytningstiden"
Föredrag och dialog i G:a Tingshuset
arr: Brobygge och Dialog + Sensus

19 april

Lerum

Inspirativ målning
Vi målar för enhet, frihet och fred

26 april - 2 maj

Portugal

Resa - Vi ses i Lissabon!

27 maj

Värmland

 

Studiecirkel på kraftplatser

 

28 juni - 5 juli

Norge, Dovrefjell

Alternativ sommerfestival
www.alternativfestivalen.no

24-27 juli

Ale stenar, Skåne

 

Storsamling i Inspirativ målning
"Glädjens tid" - Ingrid och Jon

19  aug

Värmland

Levande föda - En grön dag

30 – 31 aug

 

Värmland

Sölje camping

Ett visionärt möte
- inspirativ målning,

  även nybörjare

4 sept

Stenkullen,

utanför Göteborg

"Samling i glädje!" -
i Stenkullens naturreservat

5 sept

 

Göteborg, Högsbo församlingshem

 

Miljö och Frihet

Föredrag – samtal - Ingrid

 6 sept

Göteborg, Högsbo församlingshem

Inspirativ målning

 7 sept

Göteborg

Ledarkurs  -  Inspirativ målning

11 sept

Värmland

Visioner för Jorden

Ingrid – föredrag

Jon – musik och lyrik

11 sept

Värmland

”Människans existensiella frågor”      
-  Studiecirkel

19-20 sept

Stockholm

"Hel Människa, Hel Jord"
Konferens
www.brobyggedialog.se 

27 – 28 sept

Dalarna

Inspirativ målning

Klotens herrgård

10 – 12 okt

Värmland, Sölje

”Fri energi” och forskarnas ansvar

Föredrag – Ingrid m fl

Happening – Jon m fl

18  okt - 19 okt

Arvika

Religionerna och den sökande människan
-
Föredrag och Dialog

http://www.brobyggedialog.se/

22 okt

Uddevalla

Cirkelträff - "En helande ton"

23 okt

 

Göteborg

 

"Meditation -- NU--!"

En global vision
Ingrid och Jon

23 nov Karlstad

"Visioner för den nya tiden"
Ingrid och Jon
/ Arrangör: NBV - föranmälan 054 186 894

26 nov

Värmland

"Visioner för Jorden"
Föredrag, Ingrid

  Tillbaka