Visioner av Ingrid KrianonVisioner Oktober 2010

Tidigare Visioner tom 2008 finns utgivna i tre böcker och fyra kompendier – se beställning: böcker och kompendier

 

 

KINAS  åtstramande effekt på världsekonomin

 

Den framväxande strukturomvandlingen i världsekonomin ger tillfälligt stark uppåtgående valutahandel i okt, nov och  tom 14 dec 2010.

 

Därefter dalar handeln med de valutor som haft mest intresse från omvärlden.

 

KINA  har ett nytt spartanskt årtionde att se fram emot.

Inrikes omsvängning i ekonomi och handel skapar oro i de stater som gett Kina ”sin hand”.

 

Beroendet av Kina minskar. Landets centralstyrning splittras upp.

 

Massorna är på vandring. Stora påtryckningar från vissa landsdelar ger kaos i industrin.

Man kväver rättvisa och hjälp till dem som drabbats hårt av tyfonliknande stormar och översvämningar. Jag såg megafoner och demonstrationståg.