Presentation

- se även presentation under DIALOG

Jag har haft ett öppet medvetande sedan barnsben och sett olika dramatiska händelser i tiden, såg bl.a. förloppet under Estoniakatastrofen innan detta sändes i TV.
Jag ser i bild men tar också samtidigt emot information. Under många år har jag förutsagt framtida händelser och större skeenden i världen. - Dessa har till mycket stor del slagit in.

I klarsyn har tydligt visats skeenden från "framtiden" - allt från nära tid till de närmaste decennierna. Visionerna visar en ny tid i människans medvetandeutveckling - en brytningstid som i högsta grad påverkar vårt samhälle på alla nivåer - långt mer än vad människor i dag kan föreställa sig.

För att ge förståelse för skeendet i världen, både politiskt och ekonomiskt, har under de senaste åren visionskompendier sänds till ett antal samhällsbyggare: politiker, forskare, företagsledare, kyrkliga företrädare och kulturbärare i Sverige och Norge.


Jag har inför arbetet med kompendierna beslutat att inte fokusera på våld och krig, eller de stora miljökatastroferna. Därför nämns detta nästan inte alls. Detta är ingen flykt från att se den svåra och traumatiska omvandling som jorden och mänskligheten genomgår, men jag vill i stället lyfta fram ett kreativt och läkande inslag i historien.

Jag kan inte ge några garantier för att en händelse ska äga rum.
Det jag ser är möjligheter som ofta uppenbarar sig i tiden.

Förutsägelserna är positiva i sin anda. Ur ett ytligt sett kaos skapas grunden för en ny värld - att existera i samförstånd och harmoni. Det är viktigt att många håller visionen levande! Tanken är skapande!

Själv tror jag på en högre mening med vårt liv och att vi alla är del av en större helhet - att det viktiga är vad vi gör som individer och medmänniskor här och nu.

Klicka här för att läsa visionerna.