Temakvällar:

 

 

Happening

Dikter och Äventyr

 

Föredrag m sång och musik

 

 

 

 

 

 

Under de senare åren har ett inre vetande kommit till mig mer och mer.

Jag får efter hand i NU-et bättre insikt i hur Kosmos fungerar

 

- Affirmationer kommer också till hjälp.

 

Med en filosofisk-barnlig logisk vinkling framför jag dessa insikter

i skrift, toner och föredrag, som dikter och Äventyr.

 

 

 

Utgångspunkter för en temakväll:

- Ni kan beställa ett eller flera tema -

 

Några exempel:

- ”Philosophica” - Dikter och tankar, med musik och sång

- Frekvenser, övertoner, udda instrument - Happening

- Dykaren - ett äventyr på jordeplan

- Egot

- Om Gud och kyrkan

- Nuet, och profetior

- Tillbaka till Enheten

- Etc  - - - -