FÖRSLAG TILL FÖREDRAG

med Ingrid Krianon

___________


Varje tema är ett föredrag
Jag kan också kombinera olika teman


 
 

Visioner för den nya tiden - 2020 och sen?

 

Ge ny värdegrund - mänsklig samlevnad,
möjligheter och konsekvenser för människa och jord

 

Människan och mystiken
- att våga öppna nya rum

 

Människan och jorden - hälsa, miljö, andlighet, helhet

 

Samtal om fred och dialog om vårt andliga liv

 

Kyrkan och den nya andligheten
- kyrkan i ett nytt perspektiv

 

Med Freden som mål - resor i världen

 

Ljusarbetare, är det du och jag?
Energiarbete - vad är det?

 

Jordchakra-system och den globala energihöjningens
verkan på den fysiska kroppen

 

Se flera teman under Kosmiska äventyr/sagor och Dikter

 

 
 
Tillbaka