FÖRSLAG TILL FÖREDRAG

med Ingrid Krianon och Jon Anker Holm

___________


Varje tema är ett föredrag
Vi kan också kombinera olika teman


 
 

Visioner för den nya tiden - 2012 och sen?

 

Ingrid

 

Ge ny värdegrund - mänsklig samlevnad,
möjligheter och konsekvenser för människa och jord

 

Ingrid

 

Människan och mystiken
- att våga öppna nya rum

 

Ingrid

 

Människan och jorden - hälsa, miljö, andlighet, helhet

 

Ingrid

 

Samtal om fred och dialog om vårt andliga liv

 

Ingrid & Jon m.fl.

 

Kyrkan och den nya andligheten
- kyrkan i ett nytt perspektiv

 

Ingrid

 

Med Freden som mål - resor i världen

 

Ingrid & Jon

 

Ljusarbetare, är det du och jag?
Energiarbete - vad är det?

 

Ingrid & Jon

 

Jordchakra-system och den globala energihöjningens
verkan på den fysiska kroppen

 

Ingrid & Jon

 

Happening - sång och musik
en resa i toner och ord

 

Jon

 

Mirakler i vår tid - profetior

 

Jon

 

Dykaren - ett kosmiskt äventyr på jordeplan


Jon

Själen "vaknar" - om egots underkastelse av Själens vilja

 

Jon

 

Se flera teman under Kosmiska äventyr/sagor och Dikter

 

Jon

 

 
 
Tillbaka